OMFT-BEhandeling

Na de intake en het onderzoek kan de oro-myofunctionele therapie starten. Afhankelijk van de diagnose en de behandeldoelen, bestaat de therapie meestal uit de volgende onderdelen:

  • Het afleren van afwijkend mondgedrag als duim- en vingerzuigen, speenzuigen en mondademen.
  • Het aanleren van een verbeterde tongpositie in rust.
  • Het aanleren van een correct slikpatroon.
  • Optimaliseren van de uitspraak (als gevolg van afwijkend mondgedrag en verkeerd slikken worden klanken als [t, d, n, l, z en s] soms verkeerd uitgesproken).
  • Het automatiseren van het nieuwe mondgedrag. Het nieuwe gedrag moet ingeslepen worden in het dagelijks leven.

Tijdens de therapie kan er gebruik gemaakt worden van zogenaamde Myobrace trainers. Deze worden benut om de spierkracht van de lippen te vergroten, lipsluiting te bevorderen en neusademhaling te stimuleren, de juiste tongpositie in rust te stimuleren en een correcte slik te faciliteren. 

OMFT omvat gemiddeld 15 tot 20 consulten (dit kan individueel sterk verschillen). Eerst wekelijks, daarna met langere tussenpozen. Na afloop van de behandeling vinden er na langere tijd nog controles plaats. Tijdens de therapie wordt een intensief huiswerkprogramma meegegeven.

Wanneer beginnen?

 

Wanneer er gestart kan worden met OMFT, hangt af van de leeftijd, de motivatie, de ernst van de tandheelkundige afwijking en de ernst van de logopedische afwijking. OMFT richt zich op kinderen vanaf vijf jaar én volwassenen. Per persoon moet bekeken worden hoe de motivatie is voor therapie. Het ene kind is zich eerder bewust van verkeerde gewoonten dan het andere kind. Ook laat de één zich eerder behandelen dan de ander. Om de gevolgen van afwijkend mondgedrag te beperken, is het van belang de behandeling in een zo vroeg mogelijk stadium te starten.

Soms zal een orthodontische voorbehandeling nodig zijn, voordat de logopedist met de therapie kan starten. Bijvoorbeeld wanneer de bovenkaak te smal is, waardoor er geen of onvoldoende ruimte is om de tong naar boven aan te zuigen (nodig bij een goede slikbeweging). In dat geval zal de tandarts of orthodontist eerst met een speciale beugel een verbreding van de bovenkaak moeten uitvoeren, om ruimte voor de tong te maken.

Een goede samenwerking tussen de tandarts, de orthodontist en de OMFT-specialist (logopedist) is van groot belang om zowel de logopedische behandeling als het orthodontisch traject met succes te laten verlopen.