Mijn praktijk

Hier treft u informatie aan over mijn OMFT-praktijk en over wie ik ben. En geef ik u informatie over de gang van zaken en mijn manier van werken. 

 

Verwijzing

U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (orthodontist, tandarts, KNO-arts, neuroloog of andere specialisten) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.

 

Aanmelden

Als u die verwijzing heeft, kunt u zich via deze website bij mij aanmelden. Daarna neem ik telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak. U krijgt een anamneseformulier opgestuurd met een begeleidende brief. Dit anamneseformulier is een leidraad voor het kennismakingsgesprek. Zorg ervoor dat het anamneseformulier minimaal 5 dagen voor het kennismakingsgesprek is opgestuurd of afgegeven op het volgende adres: Zuster van Donkstraat 30, 4341 LT Arnemuiden.

 

Behandeling

De eerste afspraak bestaat uit een anamnesegesprek. Voor het onderzoek zijn doorgaans twee afspraken nodig. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Naar aanleiding van het onderzoek wordt een handelingsplan gemaakt. Iedere behandeling duurt 25 minuten. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Indien nodig, kan de behandeling aan huis plaatsvinden (alleen met toestemming van de verwijzer). Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling dat deze oefeningen thuis worden herhaald. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Oro-myofunctionele therapie omvat gemiddeld 15 tot 20 behandelingen (dit kan individueel sterk verschillen). Eerst wekelijks; daarna met langere tussenpozen. Na afloop van de behandeling vinden er na langere tijd nog controles plaats.

 

Samenwerking

De therapie vindt plaats in nauwe samenwerking en afstemming met tandartsen en orthodontisten. Indien gewenst is er ook contact met de leerkracht/mentor van school.

 

Vergoeding

De behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Hiervoor heeft u wel de verwijzing van de huisarts/specialist/tandarts/orthodontist nodig. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. OMFT valt onder logopedie, dat in het basispakket zit; zowel voor kinderen als voor volwassenen. Bent u 18 jaar of ouder, houd dan rekening met uw eigen risico. Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder heeft dit door de overheid bepaalde en verplichte eigen risico. Het eigen risico is een totaalbedrag per jaar dat u eerst zelf aan zorg moet betalen, voordat u een vergoeding van uw zorgverzekeraar krijgt. Mijn praktijk heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars. Het tarief voor de verschillende prestaties is per zorgverzekeraar anders. 

 

Waarneming

Waarneming van mijn werkzaamheden door een andere OMFT-logopedist kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal vanzelfsprekend altijd plaatsvinden door een gediplomeerde OMFT-logopedist/specialist.

 

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen mijn praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de landelijke brancheorganisatie NVLF wordt nageleefd.

 

Klachten

Het kan voorkomen dat u als cliënt of als ouder van een minderjarige cliënt een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling. Schroom niet om deze klacht met de behandelend logopedist te bespreken. Als een gesprek naar uw mening geen of onvoldoende oplossing biedt, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure, die hieronder te downloaden is. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover is te vinden op de bovengenoemde website.

 

 

Download
Klachtenprocedure
Klachtenregeling.pdf
Adobe Acrobat document 323.0 KB

 

 

Klanttevredenheidsonderzoek

Wij willen graag goede zorg verlenen. Daarom is het belangrijk om te weten hoe u de logopedische behandeling heeft ervaren. Voldoet de (kwaliteit van de) logopedische behandeling aan uw verwachtingen? Om dit te meten is er een vragenlijst ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie, die u anoniem kunt invullen. Met de uitkomst van deze vragenlijst kan de logopedist bekijken wat er goed gaat en wat er beter kan. Na afloop van de begeleiding krijgt u (indien u hiervoor toestemming heeft gegeven) van CTO Logo een digitale vragenlijst. Wij hopen dat u die wilt invullen.