Kwaliteit

Sinds 2010 heb ik mij gespecialiseerd op het gebied van oro-myofunctionele therapie (OMFT). De benodigde kennis heb ik opgedaan met cursussen, terugkomdagen en afstemming met orthodontisten en tandartsen. Inmiddels heb ik ruime ervaring met het behandelen van OMFT-cliënten. Ik ben hiervoor in het bezit van de benodigde meetapparatuur (onder andere de Myoscanner en de Force scale), waarmee ik objectieve metingen kan doen voor een gerichte OMFT-behandeling. 

 

Kwaliteitsregister OMFT   

Als eerste logopedist in Nederland heb ik de registratie verworven in het Kwaliteitsregister OMFT. Dit is een vrijwillig register voor (veelal) logopedisten, die een opleiding hebben volbracht in de OMFT. Een logopedist kan in het register worden opgenomen als de benodigde kennis en ervaring van OMFT aantoonbaar aanwezig is, onder meer door het met succes afronden van de basiscursus en verdiepingscursus OMFT. Verder moet de praktijk beschikken over de voorgeschreven meetinstrumenten. Tevens moeten er minimaal twintig OMFT-cliënten volledig zijn afgehandeld. De resultaten van de gegeven behandelingen moeten via geprotocoliseerde lijst worden aangeleverd. Tot slot moet er een drietal praktijkcases worden aangeleverd volgens een vastgesteld protocol, die door het Kwaliteitsregister wordt beoordeeld. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan en de kennis op peil wordt gehouden, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie. Hieronder is het rapport weergegeven dat is uitgebracht door de beoordelingscommissie van het Kwaliteitsregister OMFT.

 

 

Download
Rapport beoordelingscommissie Kwaliteitsregister OMFT
Rapport_Kwaliteitsregister.pdf
Adobe Acrobat document 798.1 KB

 

 

Kwaliteitsregister Paramedici

De werkzaamheden van OMFT Zeeland worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en werk ook mee aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF. Ik ben allround opgeleid en heb ruime ervaring. Ik volg regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling binnen de logopedie.